Vraag online een vrijblijvende offerte aan of bel 0527 - 25 30 59

Bescherming persoonsgegevens

 

 1. Hoveniersbedrijf Dohmen verwerkt persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 2. De verwerking van persoonsgegevens door Hoveniersbedrijf Dohmen vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
 3. Opdrachtgever stemt ermee in dat Hoveniersbedrijf Dohmen vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens betreffende opdrachtgever en/of personen (voorheen) werkzaam bij, of voor, of verbonden aan opdrachtgever, en/of diens cliƫnten of aan hem gelieerde derden mag en kan verwerken in het dager van een
  (i) Opdracht door opdrachtgever/afnemer aan Hoveniersbedrijf Dohmen verstrekt,
  (ii) het voldoen aan een wettelijke verplichting,
  (iii) optimalisering van de dienstverlening,
  (iv) interne zakelijke doeleinden en
  (v) externe/ commerciƫle doeleinden.
  Onder verwerken wordt in dit kader tevens begrepen het delen van deze gegevens met aan Hoveniersbedrijf Dohmen gelieerde rechtspersonen en ondernemingen, en met derden direct of indirect betrokken bij de uitvoering van de opdracht en bovendien het verwerken door verwerkers in dienst van of werkzaam ten behoeve van Hoveniersbedrijf Dohmen.
 4. Opdrachtgever staat er voor in dat door hem verstrekte c. van hem afkomstige persoonsgegevens door Hoveniersbedrijf Dohmen verwerkt mogen worden en vrijwaart Hoveniersbedrijf Dohmen voor schade in verband met claims van betrokkenen of derden met betrekking tot de niet-naleving van de geldende wet- en regelgeving op gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
 5. Rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging treft Hoveniersbedrijf Dohmen passende maatregelen om de van opdrachtgever afkomstige persoonsgegevens te beschermen.
https://dohmentuinen.nl/wp-content/uploads/2017/02/k2-4.jpg
https://dohmentuinen.nl/wp-content/uploads/2017/02/k2-10.jpg